Hoe werkt APS Pijn Therapie in de praktijk?

De afkorting APS is afgeleid van de Engelse benaming Action Potential Simulation. Deze vorm van elektrotherapie dankt zijn naam aan het feit dat de toegediende elektrische stroom een positieve amplitude heeft die de natuurlijke actiepotentiaal van de celwand benadert. Het gaat bovendien om een gelijkstroom van lage intensiteit, uitgedrukt in microampère. Daarom is APS te classificeren als Microcurrent Electrical Therapy (MET). Het APS-apparaat maakt het mogelijk om een dergelijke microstroom op een eenvoudige en veilige manier toe te dienen aan het menselijk lichaam.

APS Therapie maakt gebruik van elektroden om het signaal aan het lichaam door te kunnen te geven. Deze elektroden zijn kleefelektroden die eenvoudig hergebruikt kunnen worden.

De elektroden worden aangebracht op het lichaam, zodanig dat het te behandelen gebied zich tussen de zwarte en rode elektroden bevindt. Er gaat dan een microstroom in de vorm van de actiepotentiaal lopen van het ene elektrodenpaar naar het andere. Deze microstroom loopt dan ook door het lichaam.

Verwijzing naar APS therapeuten vind u op deze website onder APS Pijn Therapie.

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web