Klank Massage


De werking van klank massage is gebaseerd op natuurkundige wetten. Laat je een steen in het water vallen dan ontstaan er golfjes, trillingen, die zich over het hele water verspreiden. Zo wordt elk watermolekuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Bij een klank massage is hetzelfde principe werkzaam, aangezien ons lichaam voor 80% uit water bestaat. Een bekende klankmassage methode is de methode van Peter Hess. De basis van zijn methode is de eeuwenoude kennis van de werking van klanken uit India, de Vedische heelkunde. Peter Hess is ingenieur in de technische natuurwetenschappen en heeft deze kennis uit India jarenlang onderzocht en getoetst aan de praktijk.

Je kunt het effect van een klankmassage eenmalig of meerdere keren ondergaan. Een klankmassage op zichzelf is vooral gericht op ontspanning. Bij meerdere sessie kun je werken aan emotionele of fysieke spanningen. Kijk op klankmassage therapie voor meer informatie.


Zoek je adressen voor Klank Massage? Op deze pagina vind je verwijzingen naar een coach, therapeut, workshop, cursus of opleiding.

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web