Wat kunt u met de NEI® methode?

NEI® is een methode waarmee je het vermogen verhoogt:

• Emoties nauwkeurig te kunnen waarnemen, beoordelen en uiten.
• Emoties en de kennis die daaruit voortvloeit beter te begrijpen.
• Inzicht te verkrijgen in belemmerende gedragspatronen en sabotages.
• Te durven vertrouwen op jezelf en op je intuïtie.
• Daadwerkelijk tot intrinsieke (en daarmee blijvende) gedragsverandering te komen.
• Inzicht te krijgen in je hoogste doelstellingen en waarden (zelfs diegene die je voor jezelf verborgen hebt gehouden).
• Inzicht te krijgen in je doel in het leven en hoe je uiteindelijk je succes en je vervulling zal definiëren.

Mensen die NEI® hebben ervaren, hebben meer inzicht in hun functioneren gekregen. Het is hen gelukt doelen te stellen en te bereiken, en ze zijn zich van hun eigen verantwoordelijkheid in het leven bewust.

Verwijzing naar coaches en therapeuten vind je op deze website onder NEI, Neuro Emotionele Integratie.

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web