Quantum Touch


Richard Gordon heeft Quantum Touch wereldkundig gemaakt. Hij heeft daarmee gehoor gegeven aan de vraag van Robert Rasmussen om zijn levenswerk over te nemen. Quantum Touch is een methode van healing die werkt door het focussen op het versterken van de levenskracht energie. Dit focussen vindt plaat in combinatie met lichaamsbewustzijnsoefeningen en ademhalingstechnieken.

De beoefenaar van Quantum Touch leert met deze technieken zijn eigen trillingsfrequentie omhoog te brengen en deze hoog te houden. Door deze trillingsfrequentie aan te bieden aan de ontvanger op de plek waar healing gewenst is, wordt het lichaam van de ontvanger in staat gesteld zijn eigen trillingsfrequentie te verhogen. De healing wordt hiermee in gang gezet en geleid door de eigen lichaamsintelligentie van de ontanger. Want de hoge trillingsfrequentie, die aangeboden wordt door de beoefenaar van Quantum Touch, maakt dat er ruimte komt voor het genezingsproces voor jou als ontvanger. Je kunt dat vergelijken met de ruimte die ontstaat tussen watermoleculen, wanneer de temperatuur van water naar het kookpunt stijgt.


Zoek je adressen voor Quantum Touch? Op deze pagina vind je verwijzingen naar een coach, therapeut, workshop, cursus of opleiding.

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web