Geschenkpakketten 2012/2013
Alternatieve Kadobon nieuwsbrief
Alternatieve Kadobon online kopen

Voeding voor je gezondheid: een goed begin voor 2013

In onze huidige tijd...
wordt het steeds duidelijker dat voeding bij het verzorgen van je gezondheid een belangrijke rol speelt. Ons overdadige, sterk geïndustrialiseerde Westerse voedingspatroon brengt ons meer en meer in de problemen. Welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten,  overgewicht, diabetes, auto-immuunziekten en tal van andere chronische aandoeningen hebben epidemische vormen aangenomen en blijken met medicijnen moeilijk onder controle te krijgen. Onderzoek laat zien dat er duidelijke connecties zijn met onze manier van eten en leven. Diëten in alle maten en soorten hopen snel uitkomst te bieden voor de verschillende problemen die er zijn. Maar diëten werken niet voor iedereen, en dat komt omdat we allemaal verschillend zijn.

In de oude gezondheidssystemen...
zoals Ayurveda, Chinese geneeskunde en onze Westerse natuurgeneeskunde is duizenden jaren ervaring opgedaan met individuele voeding, en dit blijkt naadloos aan te sluiten met de huidige opvattingen in de wetenschap dat we allemaal verschillend en uniek zijn. 
Ook het begrip voeding is breder dan dat van het voedsel dat je tijdens het eten in je mond steekt; het is ook alles waarmee we in contact zijn, dus ook datgene wat via onze zintuigen binnenkomt, en wat we voelen en denken.

In de lezing wordt onze huidige gezondheidssituatie en de invloed van ons Westers voedingspatroon geschetst.
In de uitleg over algemeen gezonde voeding, waar inhoud, kwaliteit en vitaliteit belangrijk zijn, worden verbindingen gemaakt met onszelf en met de natuur om ons heen. Daarnaast worden enkele vermijdbare ziekmakende factoren in onze moderne voeding toegelicht. Om te begrijpen welke voeding je nu als individueel mens nodig hebt, is het belangrijk om kennis te nemen van verschillende constitutietyperingen, want je constitutie ofwel individuele aanleg bepaalt hoe je voeding verteert. Ook hier worden aanzetten voor gegeven. 
In de lezing worden inzichten uit modern wetenschappelijk onderzoek verbonden met die uit de oude en moderne voedingsgeneeskunde (natuurgeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde).

Door Anna M. Kruyswijk- van der Heijden is arts (Leiden University, 1979)
Mec Spirit Anna M. Kruyswijk-van der HeijdenTijdens haar studie raakte zij al geïnteresseerd in een bredere benadering van gezondheid en ziekte. Zij bekwaamde zich eerst in het reguliere veld als assistent kinderarts, en later als huisarts. Daarna volgde een voortzetting als integraal werkend arts met een combinatie van regulier en complementair.
Na 30 jaar praktijkervaring als behandelend arts, waar het activeren van zelfvertrouwen en het aanleren van zelfredzaamheid van de patiënt  een belangrijke plaats innamen, legt zij zich sinds 2008 geheel toe op preventie, met als specialisatie voeding. Vanuit haar organisatie Jouw Voeding geeft zij onderwijs, cursussen en lezingen over voeding en gezondheid.

Zij heeft het boek 'Mijn Voeding en Mijn Gezondheid'  geschreven, dat besteld kan worden via haar website www.jouwvoeding.com

Praktische informatie:
Locatie: Mec Spirit, Javalaan 24 3742 CP Baarn
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Kosten voor de lezing: € 15,00.

Neem contact op met Mec Spirit voor aanmelding en meer lezingen en workshops.

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web