De contactgegevens bestaan uit:
- bedrijfsnaam
- persoonlijke naam, adres, woonplaats, provincie
- telefoonnummer
- e-mail adres
- website adres (met link naar je website)

Als deelnemer krijg je een basispagina waarop al deze contactgegevens zijn vermeld. Via het Samen sterk pakket ben je op basis van deze gegevens vindbaar op het partneroverzicht. Bij de andere pakketten via het overzicht deelnemers en via de zoekmachine. Je basispagina kun je extra aantrekelijk maken door een beschrijving van maximaal 200 karakters toe te voegen.