duurzaam24
Geschenkpakketten 2012/2013
Alternatieve Kadobon nieuwsbrief
Alternatieve Kadobon online kopen

Disclaimer

De Alternatieve Kadobon betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken en samenstellen van informatie op deze website, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Alternatieve Kadobon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van publicatie van informatie op deze site.

Verder verwijzen we je naar artikel 2 van de aanvullende algemene voorwaarden voor consumenten.

De door de deelnemers van de Alternatieve Kadobon geleverde diensten en producten zijn nooit een vervanging voor raadpleging van je arts.

Deelnemers van Alternatieve Kadobon zijn zelf verantwoordelijk voor de waarborging van de kwaliteit van de door hen geleverde producten en diensten. Klachten ten aanzien van de kwaliteit van de door de deelnemers geleverde diensten dienen bij deelnemers zelf te worden gedeponeerd. Deze klachten worden door de deelnemer en via zijn klachtenprocedure behandeld. Consument dient de Alternatieve Kadobon wel schriftelijk op de hoogte te brengen van het deponeren van de klacht bij de deelnemer.

De Alternatieve Kadobon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de kadobon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Alternatieve Kadobon. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de waarde van de kadobon.

dreamstimemaximum_34255541.jpg
Alternatieve Kadobon besteden, maak hier je keuze!
Alternatieve Kadobon - Ik word nu deelnemer

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web