Geschenkpakketten 2012/2013

Als (professionele) educatieve instelling profiteer je extra van de Alternatieve Kadobon door:

- De mogelijkheid om afgestudeerde studenten tegen een aantrekkelijk tarief een jaar lang kennis
  te laten maken met de AK.

- Door de voorgaande mogelijkheid vergroot je de bekendheid van de werkwijze van je instelling
  onder een breder publiek;

- Je kunt de werkwijze en lesmethode van je instelling laten opnemen in ons bestedingsoverzicht.


Ik ben geïnteresseerd. Hoe ga ik nu verder?

- Lees de voorwaarden voor deelname, zie tweede tabblad;

- Maak een keuze uit de pakketten en modules waarvan je gebruik wilt maken en meld je aan.

De diensten en producten van jouw instelling zijn geschikt voor deelname aan de Alternatieve Kadobon indien je als educatieve instelling voldoet aan criteria a en b en minimaal aan één van de
criteria c, d of e.


a. De educatieve instelling werkt vanuit een (holistisch) bewustzijn dat alles in de natuur en het
    universum samenhangt en elkaar beïnvloedt;

b. De educatieve instelling laat dit bewustzijn direct of indirect duidelijk blijken uit de handelswijze,
    diensten en/of productaanbod;

c. De educatieve instelling bevordert een natuurlijke leefwijze;

d. De educatieve instelling zet aan tot het bewust omgaan met mens, dier en natuur;

e. De educatieve instelling nodigt uit tot bewustwording, persoonlijke en spirituele groei.

Andere voorwaarden

Een andere voorwaarde voor deelname aan de Alternatieve Kadobon is het plaatsen van een banner van de AK op de website van de educatieve instelling. Bij voorkeur op de homepage.

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web