Geschenkpakketten 2012/2013

Uitbetaling kadobonnen


Hoe weet de Alternatieve Kadobon welke kadobonnen er bij mij zijn inwisseld?

Na het innemen van de AK, log je in op de website van de AK en voer je de kadoboncode in. Het systeem registreert automatisch de ingeleverde kadobonnen.


Hoe gaat dat inwisselen zelf in zijn werk?

Je klant vindt aanwijzingen voor het inwisselen op de website onder kadobon besteden. Als deelnemer ontvang je na je aanmelding bij de AK per e-mail een handleiding Inwisseling Alternatieve Kadobonnen. Hierin is stap voor stap de eenvoudige procedure toegelicht.

Heb je een webwinkel met een automatische webwinkelkoppeling? Dan verloopt het inwisselen volledig geautomatiseerd.

Hoe betaaldt de AK aan mij de kadobongelden uit?

Aan de hand van de geregistreerde inwisselingen maakt ons systeem automatisch maandelijks een factuur op. Hierin zijn alle door jou in die maand ingewisselde kadobonnen (en eventueel verkochte kadobonnen) opgenomen.

Het saldo van de factuur rekenen we met elkaar af. Omdat er ook door jou verkochte kadobonnen in worden verwerkt, kan het af te rekenen bedrag zowel te ontvangen of te betalen zijn.

Echter, wanneer het te ontvangen of te betalen bedrag in een maand minder is dan € 5,00 zal de verrekening worden doorgeschoven naar de volgende maand. Tenminste 1 keer in de 3 maanden verrekenen we te ontvangen of te betalen bedragen met elkaar ongeacht de hoogte van het bedrag.

Welk percentage (5% of 20%) is van toepassing bij wisseling van pakketten?

Bij de maandfacturering wordt voor de inwisseling van alle kadobonnen in de hele afgelopen maand het percentage gehandteerd van het pakket dat je hebt op de laatste dag van de maand van facturering.

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web