Geschenkpakketten 2012/2013


De diensten en producten van je winkelketen zijn geschikt voor deelname aan de Alternatieve Kadobon indien de winkelketen voldoet aan criteria a en b en minimaal aan één van de criteria
c, d of e.


a. De winkelketen werkt vanuit een (holistisch) bewustzijn dat alles in de natuur en het universum samenhangt en elkaar beïnvloedt;

b. De winkelketen laat dit bewustzijn direct of indirect duidelijk blijken uit de handelswijze, diensten en/of het productaanbod;

c. De winkelketen bevordert een natuurlijke leefwijze;

d. De winkelketen zet aan tot het bewust omgaan met mens, dier en natuur;

e. De winkelketen nodigt uit tot bewustwording, persoonlijke en spirituele groei.


Andere voorwaarden

Een andere voorwaarde voor deelname aan de Alternatieve Kadobon is het plaatsen van een banner van de AK op de website van de winkelketen. Bij voorkeur op de homepage.


Kan ik met mijn winkelketen meedoen aan de Alternatieve Kadobon?

Dat is afhankelijk van de soort producten die de winkelketen levert. Kijk naar de voorwaarden voor deelname en ontdek of je winkelketen past bij het produktaanbod van de Alternatieve Kadobon. Zie eerste tabblad.

Ik ben geïnteresseerd. Hoe ga ik nu verder?

- Heeft de winkelketen ook een webwinkel? Lees dan de toelichting voor webwinkels;

- Maak een keuze uit de pakketten en modules waarvan je gebruik wilt maken en meld je aan.

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web