Geschenkpakketten 2012/2013

Val ik onder de groep "Zelfstandigen"?

Als coach, therapeut, trainer, kleine middenstander of webwinkel behoor je voor de Alternatieve Kadobon tot deze groep.


Ik ben geïnteresseerd. Hoe ga ik nu verder?

- Lees de voorwaarden voor deelname, zie tweede tabblad;

- Heb je een webwinkel? Bekijk dan ook de toelichting voor webwinkels;

- Maak een keuze uit de pakketten en modules waarvan je gebruik wilt maken en meld je aan.

Jouw diensten en producten zijn geschikt voor deelname aan de Alternatieve Kadobon indien je als ondernemer voldoet aan criteria a en b en minimaal aan één van de criteria c, d of e.


a. Als ondernemer werk je vanuit een (holistisch) bewustzijn dat alles in de natuur en het universum
    samenhangt en elkaar beïnvloedt;

b. Als ondernemer laat je dit bewustzijn direct of indirect duidelijk blijken uit je handelswijze, diensten
    en/of productaanbod;

c. Je bevordert een natuurlijke leefwijze;

d. Je zet aan tot het bewust omgaan met mens, dier en natuur;

e. Je nodigt uit tot bewustwording, persoonlijke en spirituele groei.


Andere voorwaarden

Een andere voorwaarde voor deelname aan de Alternatieve Kadobon is het plaatsen van een banner van de AK op je website. Bij voorkeur op je homepage.

alternatieve-kadobon-paars-horizontaal-web